Sale 70%

ไฟสนาม โครงอลูมิเนียม

300.00฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟสนาม โครงอลูมิเนียม

ไฟสนาม โครงอลูมิเนียม

ประโยชน์ของโคมไฟสนามที่นอกเหนือจากการให้แสงสว่าง

ในเวลากลางคืนแสงสว่างคือความปลอดภัยที่ทำให้การเดินทางสำเร็จลุล่วงได้ ไฟสนาม โครงอลูมิเนียมเป็นแหล่งให้แสงสว่างหนึ่งที่ทั้งสร้างความสวยงามและความปลอดภัย แต่ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีก โดยเราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากการให้แสงสว่างในบทความนี้

ก่อนที่เราจะรู้ประโยชน์ของโคมไฟสนาม เรามารู้จักกับประเภทของโคมไฟได้จาก เลือกใช้โคมไฟอย่างไรให้เหมาะกับงาน ซึ่งโคมไฟโดยทั่วไปจะแบ่งออก 2 ประเภทได้แก่ โคมไฟภายใน และ โคมไฟภายนอก

โคมไฟสนามถูกจัดอยู่ในประเภทโคมไฟภายนอก ส่วนใหญ่ถูกใช้สำหรับส่องแสงสว่างบริเวณทางเดิน โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะในเวลากลางคืนการมีโคมไฟสนามเป็นการสร้างความปลอดภัยสำหรับคนเดินทางเท้า แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วยังสามารถเป็นแนวรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุรถชนได้ เพราะวัสดุมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้ตกแต่งสวนหรือทางเดินเท้าให้มีความสวยงามทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดย LIGMAN คำนึงถึงผู้ใช้งานด้วยการผลิตโคมไฟสนามที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมแสงที่กระจายออกจากโคมไฟจะไม่กระทบกับดวงตาโดยตรงแต่ยังให้แสงสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงและทนทานสามารถรองรับแรงกระแทกจากยานพาหนะขนาด 2.75 ตัน ที่ความเร็ว 50 กม./ชม. ได้

โคมไฟสนามที่ได้รับการรับรองจาก IDA นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมั่นใจได้ว่าปริมาณแสงจ้ามีความลดน้อยลงทั้งแสงรบกวนและแสงที่กระจายขึ้นท้องฟ้าและจะไม่ส่งผล
กระทบต่อสัตว์ในเวลากลางคืน เราออกแบบโคมไฟสนามให้มีความทันสมัย สวยงามและหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในทุกโครงการ

@airbbseal