เมื่อเสียชีวิตแล้ว เรามักจะอยู่ในสภาวะที่เสียใจและเศร้าหมอง เอาใจใส่ความรู้สึกและความพิถีพิถันช่วเวลาในการเลือกดอกไม้ที่เหมาะสมสำหรับงานศพอาจมีส่วนช่วยให้เราบรรเทาความเศร้าหมองในสถานการณ์เหล่านี้ได้ ดอกไม้นั้นไม่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพและอาลัยใจ แต่ยังเป็นการแสดงให้ทราบถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้เสียชีวิตด้วย

ควรพิจารณาสีของดอกไม้

เลือกดอกไม้ที่มีสีเหมาะสมกับงานศพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อแสดงความเหมาะสมและเคารพต่อการเป็นที่ประทับใจของผู้สัมพันธ์และครอบครัวของผู้เสียชีวิต ดอกไม้ที่มีสีดำเหมาะสมสำหรับงานศพเนื่องจากสีดำถือว่าเป็นสีที่แสดงถึงความเสียใจและความเข้มข้นของความทุกข์ใจในสถานการณ์เหล่านั้น

นอกจากสีดำแล้ว ดอกไม้ที่มีสีขาวสะอาดและสวยงามเช่นกันเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และความสงบเรียบร้อยที่สามารถประทับใจผู้คล่องหลงในโอกาสที่สำคัญซึ่งงานศพเป็นหน้าที่และโอกาสเชิงสัญญาณและศีลธรรมทางพุทธมากที่จะได้นำพาคนที่เสียชีวิตไปสู่โลกสุขสวัสดิ์บนสวรรค์

สีอื่นๆ เช่น สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น อาจมีการใช้ในงานศพได้ตามสถาบันทางศาสนารวมไปถึงที่บ้านของคนไทยเป็นที่นิยม เพราะสีเหล่านี้สามารถแสดงถึงความขี้เกียจและความรู้สึกแห่งความสดใสและอิ่มเอมของชีวิตที่ต้องผ่านไปในช่วงสารทธิช่วงที่ให้โอกาศแก่คนในสายตาของเรา

ควรเลือกดอกไม้ที่เหมาะสมกับบุคคล

ร้านดอกไม้ สาทร

เมื่อเลือกดอกไม้งานศพให้เหมาะสมกับบุคคลที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั้น จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความเสียใจที่ลึกซึ้ง โดยการเลือกดอกไม้ที่เหมาะสม เราจะสามารถแสดงให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนญาติที่ได้รับความสูญเสียรู้สึกว่าเราร่วมคิดถึงและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันได้อย่างแท้จริง

ในการเลือกดอกไม้งานศพที่เหมาะสม ควรพิจารณาถึงบุคคลที่ได้เสียชีวิตไปแล้วว่าเขาเป็นคนน่ารักแห่งความสดใส หรือเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ชัดเจน คนที่เป็นที่รักของครอบครัว หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนญาติ ซึ่งเราสามารถดูได้จากลักษณะติดตัวที่เขามี นั่นคืออาจเป็นบุคคลที่เกิดดอกไม้ที่สวยงามและมีสีสันสดใส หรือเป็นบุคคลที่ได้สร้างความประทับใจให้กับคนอื่น

ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แบบไหนก็ตามที่คุณเลือก ควรเลือกดอกไม้ที่มีความเหมาะสมทั้งการส่งความหมายและลักษณะทางกายภาพ ซึ่งอาจเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใส หรือดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเช่น ดอกกุหลาบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และการยอมรับ ดอกกุหลาบสีดำหมายถึงความเศร้าโศกและอดทน หากไม่แน่ใจว่าดอกไม้ไหนเหมาะสมกับบุคคลนั้น ควรสอบถามคำปรึกษาจากช่างไม้หรือบุคคลใกล้ชิดเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกดอกไม้ที่ดีที่สุดให้กับคนที่ได้ล่วงลับ

คำศัพท์เกี่ยวข้อง: ดอกไม้งานศพ, ดอกไม้ที่เหมาะสมกับบุคคล, ความเคารพ, ความสูญเสีย, ความสดใส, ความเป็นอยู่, ความสัมพันธ์, ความประทับใจ, ความหมาย, ความบริสุทธิ์, ความเศร้าโศก, การอดทน, คำปรึกษา, ช่างไม้

ควรพิจารณาการวางดอกไม้

เมื่อเลือกดอกไม้งานศพที่เหมาะสมควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

  1. สีของดอกไม้: ควรเลือกดอกไม้ที่มีสีเหมาะสมกับงานศพ ซึ่งสีสวยงามเช่นดอกไม้สีดำหรือสีขาวจะเป็นทางเลือกที่ดี โดยให้เลือกดอกไม้ที่สื่อถึงความเสียใจและความอบอุ่นให้แก่คนในพิธีการ

  2. การวางดอกไม้: ควรพิจารณาว่าจะวางดอกไม้อย่างไรในพิธีการงานศพ เช่น วางไว้ตรงกลางหรือวางรอบศพ ซึ่งการวางดอกไม้ให้ครบถ้วนและเรียงรายเป็นแบบเป็นระเบียบ เพื่อให้เห็นถึงความเข้าใจและเป็นกำลังใจให้แก่คนในพิธีการ

  3. ปริมาณดอกไม้: ควรพิจาณาการเลือกปริมาณดอกไม้ที่เหมาะสมกับการจัดพิธีการงานศพ ควรเลือกใช้ปริมาณที่ไม่สูงเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อให้ดูเรียบง่าย หากมีการใช้ดอกไม้ในจำนวนมากจนเกินความจำเป็นจะทำให้เกิดความวุ่นวายและเขินอายให้แก่ผู้ร่วมพิธีการ